Dermatológia pre prax 2/2012

Prezentujme spoločne náš odbor a jeho medicínsky záber

doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

stiahnuť celý článok v pdf