Dermatológia pre prax 3-4/2007

PREHĽAD LOKÁLNYCH KORTIKOSTEROIDOV V DERMATOLÓGII – ROZDELENIE LOKÁLNYCH KORTIKOSTEROIDOV REGISTROVANÝCH V SR PODĽA TERAPEUTICKEJ ÚČINNOSTI

PharmDr. Vlasta Kákošová

Článok uvádza prehľad v súčasnosti v Slovenskej republike registrovaných lokálnych kortikosteroidných prípravkov, ich delenie podľa intenzity účinku, indikácií, kontraindikácií, nežiaducich účinkov a bezpečnosti liečby.

Kľúčové slová: lokálne kortikosteroidy, terapia, kožné ochorenia, indikácie, nežiaduce účinky, bezpečnosť liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REVIEW OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS IN DERMATOLOGY – CLASSIFICATION OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS REGISTERED IN THE SLOVAC REPUBLIC ACCORDING TO THERAPEUTIC EFFECT

The article describes the contemporary topical corticosteroid drugs registered in the Slovak Republic, their differentiation according to the intensity of their effects as well as a review of their indications, contraidications, adverse effects and safety of treatment.

Keywords: topical corticosteroids, therapy, skin diseases, indications, adverse effects, safety of therapy