Dermatológia pre prax 2/2009

Postherpetická neuralgie a její léčba

MUDr. Robert Opavský

Postherpetická neuralgie je bolestivý syndrom postihující asi 20 % pacientů s anamnézou herpes zoster. Neuropatická bolest, která je dominujícím příznakem tohoto syndromu, výrazně ovlivňuje kvalitu života. Základem preventivní léčby postherpetické neuralgie je včasné zahájení antivirotické terapie akutního herpes zoster. V symptomatické terapii neuropatické bolesti mají nejdůležitější roli tricyklická antidepresiva, moderní antiepileptika a opioidní analgetika.

Kľúčové slová: postherpetická neuralgie, herpes zoster, neuropatická bolest, gabapentin, aciklovir

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postherpetic neuralgia and its therapy

Postherpetic neuralgia is a painful syndrome affecting approximately 20 % of herpes zoster patients. The neuropathic pain, a dominant symptom of this syndrome, has a significant negative impact on quality of life. Prompt initiation of antiviral therapy in acute herpes zoster is a key preventative measure in the management of postherpetic neuralgia. Tricyclic antidepressants, modern antiepileptic drugs and opioids have the most important role in the symptomatic therapy.

Keywords: postherpetic neuralgia, herpes zoster, neuropathic pain, gabapentin, acyclovir