Dermatológia pre prax 3-4/2007

PEMPHIGUS ERYTHEMATOSUS

MUDr. Alena Machovcová, MBA, MUDr. Linda Bláhová, MUDr. Vít Campr, doc. MUDr. Lumír Pock, CSc

Kazuistika popisuje případ 33leté ženy s několik let trvajícími krustózními projevy na obličeji, na horní polovině trupu, méně na končetinách a s opakovaně pozitivními ANA protilátkami v séru. Klinická diagnóza vzácného puchýřnatého onemocnění (pemphigus erythematosus) byla stanovena v roce 2005 histopatologickým a imunofluorescenčním vyšetřením. Pacientka je léčena kombinovanou imunosupresivní terapií, která onemocnění stabilizovala, avšak relapsy onemocnění se nepravidelně objevují. Cílem tohoto článku je upozornit na vzácnější variantu puchýřnatého onemocnění.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť