Dermatológia pre prax 2/2016

Péče o podrážděnou kůži v létě – volně dostupné prostředky

MUDr. Kateřina Fajkošová

Dermatitis contacta iritativa je pojem zahrnující zánětlivé projevy, vznikající působením toxické noxy na kůži. Během života potká kaž- dého. Při akutním průběhu se často dá zvládnout volně dostupnými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Zejména při chronickém průběhu může docházet k senzibilizaci na mnohé látky a původně iritační dermatitida se pak mění v alergickou. Onemocnění může být komplikované bakteriální či virovou infekcí. Pak je už vhodné, aby péči vedl dermatolog.

Kľúčové slová: dermatitis contacta iritativa, kožní bariéra, indiferentní léčba, diferentní léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Care of irritated skin in the summer: over-the-counter products

Irritant contact dermatitis is a term referring to inflammatory reactions occurring due to the action of toxic agents on the skin. It is encountered by everyone in their lifetime. In the acute course, it can often be managed with over-the-counter products, of which there is a vast variety available in the market. In the chronic course in particular, sensitization to many substances can occur, and an originally irritant dermatitis changes into an allergic one. The disease can be complicated by bacterial or viral infection. In such a case it should be taken care of by a dermatologist.

Keywords: Irritant contact dermatitis, skin barrier, indifferent treatment, different treatment