Dermatológia pre prax 3/2012

Paraneoplastický pansklerotizujúci proces u pacientky s karcinoidom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Jana Menšíková, MUDr. Marianna Bieliková

Karcinoid je klasifikovaný ako neuroendokrinný nádor, najčastejšie lokalizovaný v gastrointestinálnom trakte a môže byť asociovaný s kožnými prejami ako flush, teleangiektázie, pellagra-like dermatitída a v zriedkavých prípadoch sklerodermia. Autori prezentujú prípad pacientky s karcinoidom asociovaný s ťažkým pansklerotizujúcim postihnutím dolných končatín.

Kľúčové slová: karcinoid, tumor, kožné manifestácie, sklerodermia.

stiahnuť celý článok v pdf

Paraneoplastic pansclerotic process in patient with carcinoid syndrome

A carcinoid tumor is classified as a neuroendocrine tumor, most frequently localised in the gastrointestinal tract, it can be associated with cutaneous manifestations like flushing, teleangiectasia, pellagra-like dermatitis and in rare cases scleroderma. Authors present a rare case of severe pansclerotic involvement of low extremities in a female patient with carcinoid.

Keywords: carcinoid, tumor, cutaneous manifestations, scleroderma.