Dermatológia pre prax 3/2011

Otoky víček z hlediska oftalmologa

MUDr. Petra Seidler Štangová, MUDr. Michalis Palos

Otoky víček patří k častým nálezům nejen v oftalmologické praxi. Jejich etiologie bývá často složitá a herpetické afekce patří k častým příčinám. Mnohdy vyžadují spolupráci oftalmologa a dermatologa.

Kľúčové slová: otok víček, herpes simplex virus, varicella zoster virus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Eyelid swelling from an ophthalmologic point of view

Swelling of the eyelids appears to be a common symptom not only in Ophthalmology. The etiology is often complicated and herpetic affection is one of the most common causes. Collaboration of ophthalmologist and dermatologist is frequently required to make the right diagnosis.

Keywords: eyelid swelling, herpes simplex virus, varicella zoster virus