Dermatológia pre prax 2-3/2013

Onychomykózy – stále aktuálny problém

MUDr. Monika Heizerová, PhD.

Onychomykóza je infekcia nechtovej jednotky spôsobená hubami. Postihuje najmä nechty na dolných končatinách, častejšie u dospelých osôb. Predstavuje približne 50 % všetkých chorobných zmien nechtov. Pôvodcami ochorenia sú početné rody a druhy mikroskopických húb, prevažne dermatofyty, zriedka non-dermatofyty a kvasinky. Liečba onychomykózy je zdĺhavá a nie vždy úspešná napriek in vitro účinným antimykotikám a novým postupom. Okrem likvidácie chorobného procesu je liečba onychomykóz aj mimoriadne dôležité preventívne opatrenie proti ďalšiemu šíreniu infekcie v komunite.

Kľúčové slová: onychomykóza, antimykotická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Onychomycosis – current problem

Onychomycosis is the infection of the nail unit, caused by fungi. Onychomycosis mainly affects the nails on the lower extremities, which appears more often in adults. It represents approximately 50% of all nail disorders. The causative agents are numerous genera and species of microscopic fungi, mainly dermatophytes, or, rarely non-dermatophytes and yeasts. The treatment of onychomycosis is except of the eradication of the disease, also extremely important preventative measure against further spreading of the infection.

Keywords: onychomycosis, antifungal therapy.