Dermatológia pre prax 1/2014

Onychodystrofia, psoriatická onychodystrofia, možnosti liečby

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Onychodystrofia sa stáva v poslednom období častým dôvodom konzultácie dermatológa. Vzhľad nechtových platničiek sa neraz prehliada a nevyužíva sa ako diagnostická pomôcka napriek tomu, že zmenené nechty sú prítomné pri viacerých kožných či systémových ochoreniach. Azda najčastejšie sa vyskytujú krehké nechty charakterizované zvýšenou fragilitou nechtovej platničky. Abnormality nechtov sa vyskytujú takmer u 50 % pacientov s kožnou formou psoriázy a môžu byť prvým prejavov ochorenia. V liečbe onychodystrofie je dôležitá eliminácia vyvolávajúcich príčin, všeobecné prístupy v starostlivosti o nechty, nakoniec samotná terapia.

Kľúčové slová: onychodystrofia, psoriatická onychodystrofia, vyvolávajúce príčiny, starostlivosť o nechty, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Onychodystrophy, psoriatic onychodystrophy, treatment possibilities

Onychodystrophy becams common reason for consulting a dermatologist recently. Appearance of the nail plates is often neglect and is not used as a diagnostic tool, nevertheless that alterated nails are present in a number of cutaneous or systemic diseases. Perhaps the most common are the brittle nails, characterized by increased fragility of the nail plate. Nail abnormalities are found in almost 50% of patients with skin psoriasis and may be the first manifestation of the disease. In the treatment of onychodystrophy is essential to eliminate inducing causes, general approaches in nail care, finally treatment itself.

Keywords: onychodystrophy, psoriatic onychodystrophy, inducing causes, nail care, treatment.