Dermatológia pre prax 1/2010

Onemocnění zevního genitálu u mužů

MUDr. Radim Strnadel

Onemocnění zevního genitálu rozdělujeme na infekční a neinfekční. Infekční jsou pak úzce a šířeji vymezeny anglickými pojmy STD a STI. Uretritidy mohou mít řadu příčin, k nejzávažnějším patří kapavka. Jejich úspěšná léčba je závislá na pečlivém vyšetření pacienta a co nejpřesnějším určení etiologie. Diagnózu syfilis stanovujeme na základě klinických příznaků a výsledků laboratorních vyšetření. Ostatní STD se u nás vyskytují jen sporadicky. Rozmanitou etiologii mohou mít i balanopostitidy. Prekancerózy a nádory genitálu bývají často spojovány s infekcí HPV. U virových onemocnění je řada nových vyšetřovacích metod a terapeutických možností.

Kľúčové slová: STD, STI, uretritida, syfilis, balanopostitida, lichen sclerosus et atrophicus, prekancerózy a nádory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diseases of external genitalia in men

Diseases of external genitalia can be divided into infectious and non-infectious. Infectious diseases are further specified by English terms STD and STI. Urethrities can have numerous causes. Gonorrhoea belongs among the most serious ones. Their treatment depends on thorough patient’s examination and as precise as possible specification of aetiology. Diagnosis of syphilis is based on clinical symptoms and results of laboratory investigations. Other STDs are sporadic in our country. Balanoposthites can have various aetiologies as well. Precanceroses and tumours of external genitalia are frequently linked with HPV infection. There are plenty of new diagnostic methods and therapeutic options in group of viral infections.

Keywords: STD, STI, urethritis, syphilis, balanoposthites, lichen sclerosus and atrophicus, precanceroses and tumours