Dermatológia pre prax 2/2011

Ochranné bariérové systémy

prof. emer. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.

K porušení bariérové funkce kůže může dojít na podkladě vrozeném (atopická dermatitis, ichtyóza aj.) nebo získaném – (nežádoucím působením škodlivých látek a faktorů ze zevního prostředí). Porucha epidermální bariéry bývá spojená s poruchou vazby vody, což vede k vývoji stavu nadměrně suché kůže. Doba regenerace poškozené bariéry trvá 4–8 týdnů. Při porušené bariérové funkci se uplatňuje aplikace tzv. náhradních bariérových přípravků, upravujících urychleně nadměrnou ztrátu vody a chránící kožní povrch před nežádoucím působením látek ze zevního prostředí (moisturizéry, humektanty, emoliencia). Jako nový typ bariéroprotektivního přípravku je prezentován 2DERM krém (fa. ForLife Brno) spočívající na kombinaci mikronizovaného talku a oxidu zinečnatého v čistém lanolinu (MEDILAN) – na principu tzv. Pickeringových emulzí – ve kterých stabilizace mezifázového rozhraní O/V je zajištěna pevnými částečkami anorganické povahy – bez emulgátorů.

Kľúčové slová: bariérová funkce, hydratační mechanizmy pokožky, bariéroprotektivní přípravky, Pickeringovy emulze

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The barrier-protective systems Contemporary and perspective possibilities of barrier disorder repair

The function of epidermal barrier coud be damaged of the basis of congenital (atopic dermatitis, ichtyosis e. o.) or acquired cause (unwanted influence of various chemical substances and environmental factors). The disturbance of barrier function is connected with the development of s. c. „dry skin state“ due to a waterbinding disturbance. Regeneration time is 4–8 weeks. An application of barrier protective cosmetic preparations (moisturizers, humectants, emollients) reduces the excessive waterloss and protects the skin surface against unwanted effects of some skin undesirable substances. As a new barrier protective preparate 2DERM cream (fa ForLife Brno) is presented-based on the combination of micronized talc and zincoxid with pure lanolin basis (MEDILAN) – on the basis of s. c. “Pickering emulsions type” – stabilisation of interphase boundary-line O/V by means of micronized anorganic particles – without emulgators.

Keywords: barrier functions of the skin, hydratation of the epidermis, barrieroprotective topicals, Pickering emulsions