Dermatológia pre prax 4/2008

OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

doc. MUDr. Olga Vohradníková

Klinické obrazy nejčastějších obličejových dermatóz – akné, rosacea, periorální dermatitida – s podrobným rozborem jednotlivých forem onemocnění, jsou doplněny i o atypické obrazy těchto onemocnění a kliniku akné u dospělých osob. Podrobná diferenciální diagnostika kompletizuje klinickou problematiku. Lokální i celková léčba prezentuje aktuální možnosti maximálního terapeutického efektu. Důraz na etiopatogenetické aspekty se odráží i v možnostech dlouhodobého udržení výsledků léčby a v prevenci recidiv.

Kľúčové slová: dermatózy obličeje, acne vulgaris, akné, rosacea, dermatitis perioralis, dermatitis rosaceiformis

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FACIAL DERMATOSIS

The most frequent facial dermatosis – acne, rosacea, perioral dermatitis – with a detailed description of individual forms of the disease are supplemented also with atypical manifestations of these diseases and clinical picture of adult acne. A detailed differential diagnosis completes the clinical topic. Local and systemic treatment provides currently available maximal therapeutic effect. The underlining of causative aspects reflects long-term maintaining of therapeutic results and prevention of recurrence.

Keywords: facial dermatosis, acne vulgaris, acne, rosacea, perioral dermatitis, rosacea dermatitis