Dermatológia pre prax 1/2015

Novinky v léčbě alopecií

MUDr. Hana Duchková, DrSc., MUDr. Marta Hašková

V práci je podán přehled klinických obrazů alopecií, patogeneze a léčba. Mezi léčebné metody u androgenetické alopecie patří lokální aplilkace minoxidilu u mužů i žen, u mužů celková aplikace finasteridu. U progredující ložiskové alopecie se krátkodobě aplikují celkově kortikosteroidy, u lokalizovaných forem lokální kortikosteroidy, anthralin (cignolin) a difencypron. Pseudopelade – jizevnatá ireverzibilní alopecie představuje konečnou fázi více rozdílných typů jizvících alopecií velmi obtížně léčitelných. Histologické a dermatoskopické vyšetření pomůže rozlišit různé typy alopecií (1).

Kľúčové slová: alopecie, patogeneze, klasifikace, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advances in treating alopecia

The paper provides an overview of the clinical presentation, pathogenesis, and treatment of alopecia. Treatments for androgenetic alopecia include topical minoxidil in both men and women and systemic finasteride in men. In progressive alopecia areata, systemic corticosteroids are administered in a short term; in localized forms, topical corticosteroids, anthralin (cignolin) and diphencyprone, are used. Pseudopelade – scarring irreversible alopecia represents the final stage of multiple different types of scarring alopecia that are very difficult to treat. Histological and dermatoscopic examination helps identify different types of alopecia (1).

Keywords: alopecia, pathogenesis, classification, treatment.