Dermatológia pre prax 3/2010

Nové výskumy hovoria za dôležitosť poznávania prvých prejavov kožných ochorení už od útleho detstva

prim. MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Dermatológia v posledných rokoch zaznamenala prudký rozvoj poznatkov v oblasti etiopatogenézy aj terapie kožných ochorení. Je odborom, ktorý vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu, preto je potrebná interpretácia týchto vedeckých spoznaní nielen v praxi dermatológa, ale aj praktického lekára a iných špecialistov. Koža ako jeden z najväčších orgánov je vizuálne dostupná, čo umožňuje veľmi jednoduchý prístup k spoznaniu kožného ochorenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť