Dermatológia pre prax 2/2009

Nové poznatky o biologické léčbě ložiskové psoriázy etanerceptem

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Etanercept je biologikum, které inhibuje TNFα a je určeno mimo jiné k léčbě ložiskové lupénky. Jeho efektivita je prověřena řadou studií: při běžném dávkování (50 mg/týdně inj. s. c.) téměř polovina nemocných zaznamená 50% zlepšení do půl roku. Etanercept je účinný i při opětovném nasazení a lze ho použít i u těžké psoriázy v dětském věku. Etanercept je poměrně bezpečným lékem, velmi se diskutují rizika dlouhodobé léčby biologiky (možnost aktivace tbc, vznik lymfomů aj.).

Kľúčové slová: etanercept, ložisková psoriáza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New findings on biological therapy of plaque psoriasis with etanercept

Etanercept is a biological agent inhibiting TNFα and is used, among other things, for the treatment of plaque psoriasis. Its effectiveness has been confirmed in a number of studies: with routine dosage (50 mg/week by subcutaneous injection), nearly half of the patients experience a 50% improvement within six months. Etanercept is effective even when readministered and can be used to treat severe psoriasis in children. Etanercept is a relatively safe drug; risks of long-term therapy with biologics including possible activation of TB or development of lymphomas are discussed.

Keywords: etanercept, plaque psoriasis