Dermatológia pre prax 1/2016

Nežiaduce kožné prejavy cielenej onkologickej liečby

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Cielené terapie prinášajú do onkológie presnejšie liečebné možnosti, ale nie sú bez vedľajších nežiaducich účinkov. Kožné vedľajšie prejavy sa rátajú medzi najčastejšie a významne vplývajú na kvalitu života i ekonomiku zdravotnej starostlivosti. Dermatovenerológovia môžu poskytovať zásadný vklad v liečbe kožných toxicít u pacientov s cielenými onkologickými terapiami.

Kľúčové slová: cielená liečba, kožné toxicity, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cutaneous adverse effects of targeted oncologic therapies

Targeted therapies offer more precise oncologic treatment options, however, they are not free of adverse effects. Cutaneous adverse effects are among the most frequently encountered, and significantly impact both quality of life and health care economics. Dermatovenerologists can provide key input in treatment of skin toxicities in patients with targeted cancer therapies.

Keywords: targeted therapy, skin toxicities, management