Dermatológia pre prax 4/2021

Netradičné postupy v podpornej terapii liečby onychomykózy

Ing. Milada Nádašiová

Liečba mykotických ochorení nechtov je veľmi zdĺhavá a v mnohých prípadoch zlyháva z dôvodu nesprávnej mykologickej analýzy, ktorá nezohľadňuje predchádzajúcu aplikáciu rôznorodých produktov pred samotným odberom biologického materiálu. Problémy súvisiace s náročnosťou implementácie doplnkových dekontaminačných opatrení, nesprávnou prípravou povrchu nechta pred aplikáciou lokálnych liečiv a absencia edukácie pacienta v súvislosti s ochorením je vhodné presunúť na odborné podologické pracoviská. Odborníci v tejto oblasti majú dostatok času na tieto úkony, široké možnosti ošetrenia a znalosti podporných terapií. Spolupráca medzi mykologickým laboratóriom, podológom a dermatológom sa ukazuje ako správny krok k zvýšeniu efektivity liečenia onychomykóz.

Kľúčové slová: onychomykóza, podporná terapia, PACT fotodynamická terapia, Lacuna metóda, hĺbková abrázia mykotického nechta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Unconventional procedures in supportive treatment of onychomycosis

The treatment of fungal nail diseases is very lengthy and in many cases fails due to incorrect mycological analysis which failed to take into account previous treatments before the collection of biological sample. The complexity of supportive decontamination measures, poor pre-treatment preparation process (before the application of medications or topical medication) and patient education must be targeted by specialist podiatry workplaces where there is enough time for these procedures and space for treatment options (including supportive therapies). Interdisciplinary collaboration between mycology laboratory, podiatrist and dermatologist has proven to be a step in the right direction towards increasing the effectiveness of onychomycosis treatment.

Keywords: onychomycosis, supportive procedure, PACT photodynamic therapy, Lacuna method on the nail plate, deep abrasion of the nail with onychomyccosis