Dermatológia pre prax 4/2008

NEMELANÓMOVÁ RAKOVINA KOŽE – II. ČASŤ: DIAGNOSTIKA A LIEČBA

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Nemelanómová rakovina kože (NMSC) je najčastejším typom malignity u kaukazskej rasy. Okrem tradičnej chirurgickej liečby sa čoraz častejšie uplatňujú neinvazívne terapeutické modality najmä pri superficiálnych léziách. Spolu s nimi sa výrazne rozvinuli v poslednej dekáde i nové neinvazívne diagnostické technológie.

Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NON MELANOMA SKIN CANCER – PART II: DIAGNOSTIC AND TREATMENT

Non melanoma skin cancer (NMSC) is the most prevalent malignancy in Caucasian race. Except traditional surgical treatment, noninvasive treatment modalities are increasingly used, namely for superficial lesions. Together with them also striking development of new noninvasive diagnostic technologies was observed in the last decade.

Keywords: non melanoma skin cancer, diagnostic, treatment