Dermatológia pre prax 3/2010

Nejčastější recidivující lidská onemocnění vyvolaná viry herpes simplex, prevence a terapie

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.

Lidské herpesviry jsou rozšířeny v lidské populaci na celém světě. Charakteristickým obrazem herpesvirů je, že zůstávají doživotně ve svém lidském hostiteli. Primární infekce bývají většinou klinicky manifestní, po jejich odeznění následuje zpravidla různě dlouhá doba latence, během níž může vlivem celé řady příčin dojít k reaktivaci herpetických virů a tím i k novým klinickým projevům, např. opakovaným výsevům herpes simplex labialis nebo herpes genitalis. Tato práce se zabývá nejčastějšími opakovanými manifestacemi vyvolanými viry herpes simplex 1 a 2 (HSV 1, 2) u lidí a novými názory na jejich prevenci a terapii.

Kľúčové slová: herpes simplex virus typ 1 a 2, herpes genitalis, herpes labialis, krátkodobá terapie, epizodická terapie, supresivní terapie, imunomodulace, očkování, prevence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The more common recurrent clinical manifestations of Herpesvirus Infection in Man, prevention and therapy

Herpesviruses which affect man occur ubiquitously in all populations throughout the world. It is a characteristic feature of herpesvirus that they generally remain in a latent form after clearance of the primary infection. The overall majority of clinical problems are related to activated latent infections, eg., recurrent lesions of herpes simplex labialis or herpes genitalis and in particular herpesvirus infections and reactivation in immunodeficient individuals. The review concerns the more common recurrent clinical manifestations of herpesvirus simplex infection (HSV 1, 2) in man and a new approaches to the prevention and therapy.

Keywords: herpes simplex virus type 1 and 2, herpes genitalis, herpes labialis, short-course therapy, episodic therapy, suppressive therapy, immunomodulation, vaccination, prevention