Dermatológia pre prax 2/2007

NAŠE SKÚSENOSTI S FOTODYNAMICKOU NAŠE SKÚSENOSTI S FOTODYNAMICKOU

MUDr. Tomáš Kampe, prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA

Topická fotodynamická terapia (PDT) rozširuje v indikovaných prípadoch terapeutické možnosti vôbec najčastejších malignít – nonmelanómových nádorov kože (NMSC). Osvojenie si medotiky a praktická skúsenosť umožňujú triezve hodnotenie jej účinnosti a aj napriek existujúcim obmedzeniam prinášajú pohľad aj na možné budúce využitie v liečbe iných dermatóz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť