Dermatológia pre prax 4/2013

Mutilující forma psoriatické artritidy

MUDr. Alena Machovcová, MBA, MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D., MUDr. Marcela Brenerová

Kazuistika popisuje případ 57letého muže s chronickou psoriázou dlouhodobě léčeného methotrexátem v kombinaci s nesteroidními antiflogistiky, u kterého došlo v relativně krátké době k vyústění choroby až do obrazu psoriatické artropatie a psoriatické spondylitidy V. stupně. Tento případ poukazuje, jak je důležité zahájit účinnou terapii včas před nezvratnou změnou kloubů. Brzké rozpoznání psoriatické artritidy dermatologem a úzká spolupráce s revmatologem mohou významně ovlivnit prognózu onemocnění a následnou kvalitu života pacienta.

Kľúčové slová: psoriáza, psoriatická artritida, psoriatická spondylitida, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mutilating form of psoriatic spondylitis

Case report describes a 57-year-old man with a long-term chronic psoriasis treated only with methotrexate in combination with non-steroidal anti-inflammatory drugs. In relatively short time psoriasis has transformed into psoriatic spondylitis and psoriatic arthropathy of the fifth degree. This case shows how important it is to start proper treatment earlier before appears irreversible change in joints. Early recognition of psoriatic arthritis by dermatologist and close cooperation with the rheumatologist may significantly affect the prognosis and quality of life.

Keywords: psoriasis, psoriatic arthritis, psoriatic spondylitis, treatment.