Dermatológia pre prax 3/2016

Možnosti liečby condylomata acuminata

MUDr. Martina Part, PhD.

Condylomata acuminata patria medzi najčastejšie sexuálne prenosné infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom, najčastejšie nízko onkogénnymi genotypmi HPV 6 a 11. Liečba condylomata acuminata je často zdĺhavá a vyznačuje sa vysokým rizikom recidívy. V súčasnosti existuje množstvo terapeutických prostriedkov, ktorých cieľom je eliminovať klinické prejavy HPV. Žiadna z dostupných liečebných metód nezaručuje elimináciu HPV vírusu. Článok poskytuje prehľad o možnostiach terapie anogenitálnych bradavíc. Z lokálnych terapeutických modalít je dostupná kryoterapia tekutým dusíkom, lokálna cytostatická alebo imunomodulačná liečba, lieky na báze sinekatechínov. K možnostiam liečby patrí aj chirurgická alebo laserová ablácia či iné menej často používané metódy ako terapia cidofovirom či interferónom. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov condylomata acuminata v populácii sa objavuje čoraz viac experimentálnych, menej používaných terapeutických možností.

Kľúčové slová: HPV, condylomata acuminata, genitálne bradavice, lokálna terapia, experimentálna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of genital warts

Condylomata acuminata are considered one of the most common sexually transmitted infections caused by HPVs (Human Papilloma Viruses), mainly low risk HPV 6 and 11. Therapy of condylomata acuminata is difficult due to the high risk of recurrence. Currently, the available therapeutic modalities are focused to eliminate the clinical manifestation of HPV. The manuscript provides the information about therapeutic methods of condylomata acuminata. Cryotherapy with liquid nitrogen, topical cytotoxic agents, topical immunomodulators, sinecatechins are usually used in the topical therapy. Surgery and laser ablation, cidofovir or interferon are possible therapeutics. Due to increasing trend in cases of condylomata acuminata a lot of experimental therapeutics are available.

Keywords: HPV, condylomata acuminata, genital warts, topical therapy, experimental therapy