Dermatológia pre prax 4/2016

Možnosti korekce stárnutí pleti

MUDr. Martina Neradová

Anti aging a estetická medicína je v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících lékařských oborů. Neustále se objevují nové možnosti ošetření s důrazem na prevenci, miniinvazivitu a kombinované techniky. Je to dáno novými znalostmi v oblasti výzkumu stárnutí pleti a anatomie zejména obličejových struktur, dramatickým rozvojem v oblasti přístrojové lékařské techniky a zdravotnických prostředků. Tento článek představuje současné možnosti ovlivnění stárnutí pleti včetně zákroků preventivních.

Kľúčové slová: intrinsické a extrinsické stárnutí kůže, kyselina hyaluronová, biorevitalizace pleti, mezonitě a liftingové nitě, lékařská přístrojová anti aging ošetření, dermokosmetika

stiahnuť celý článok v pdf

Options of correcting skin aging

Anti-aging and aesthetic medicine is currently among the most rapidly developing branches of medicine. New treatment options keep emerging with an emphasis on prevention, mini-invasiveness, and combined techniques. This is due to new knowledge in the field of research into skin aging and anatomy of, in particular, the facial structures as well as dramatic advances in the field of medical instrumentation and medical devices. The article presents the current options of affecting skin aging including preventive procedures.

Keywords: intrinsic and extrinsic skin aging, hyaluronic acid, skin biorevitalization, meso threads and lifting threads, medical appliances for anti-aging treatment, dermocosmetics