Dermatológia pre prax 1/2008

MOŽNOSTI BALNEOTERAPIE V SOUČASNÉ FARMAKOTERAPII CHRONICKÝCH DERMATÓZ

MUDr. Kateřina Macháčková

Článek shrnuje možnosti současné balneoterapie při léčbě chronických kožních onemocnění. Blíže seznamuje s farmakokinetikou sirovodíku, uvádí metodiku sirných koupelí, které jsou z dermatologického hlediska považovány za nejsilnější balneologický působek. Shrnuje indikace a kontraindikace této léčebné metody, která v současnosti již plně zohledňuje i zvýšenou psychosociální zátěž a její negativní dopad na průběh kožního onemocnění. Článek je doplněn kazuistikou balneoterapie u chronické psoriázy.

Kľúčové slová: balneoterapie, síra v organizmu, sirné minerální vody, sirovodík, psoriáza, psychosomatika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OPTIONS OF BALNEOTHERAPY IN CURRENT PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC DERMATOSIS

The article summarizes options of current balneotherapy in the treatment of chronic skin diseases. It discuses pharmacokinetics of sulphuretted hydrogen, describes methodology of sulphur baths which are considered from the dermatology perspective to have the strongest effect. A case report of balneotherapy of chronic psoriasis is presented. Indications and contraindications of this treatment method are discussed as well as a psychosocial burden and its negative effect on the course of the disease.

Keywords: balneotherapy, sulfur in organism, sulfur mineral water, sulphuretted hydrogen, psoriasis, psychosomatics.