Dermatológia pre prax 2/2022

Mozaicizmus kože v klinickej praxi

MUDr. Miriama Fabian, MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.

Mozaicizmom označujeme organizmus zložený z geneticky odlišných buniek. Vznikom genetickej mozaiky vznikajú zriedkavé ochorenia. Pre kožný mozaicizmus platia isté charakteristické vzory a typické usporiadania. Článok uvádza prehľad na koži najčastejšie sa vyskytujúcich klinických jednotiek podmienených mozaikou – Inkontinencia pigmenti, Fokálna dermálna hypoplázia, Hypomelanóza Ito, Lichen striatus a veľká skupina epidermálnych névov (Obrovské kongenitálne melanocytové névy, CHILD syndróm, Naevus verrucosus, ILVEN, Naevus sebaceus, Naevus Becker).

Kľúčové slová: mozaicizmus, koža, klinické jednotky podmienené mozaikou

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mosaicism of skin in clinical practise

Organism consisting of genetically various cells we term as mosaicism. Genetic mosaicism is base for rare disease. Skin mosaicism is characteristic with typically pattern and arrangement. The article presents an overview of the most common clinical units caused by mosaic – Incontinentia pigmenti, Focal dermal hypoplasia, Ito hypomelanosis, Lichen striatus and epidermal naevi (Giant congenital melanocytic naevi, CHILD syndrom, Naevus verrucosus, ILVEN, Naevus sebaceus, Naevus Becker).

Keywords: mosaicism, skin, clinical units caused by mosaic