Dermatológia pre prax 4/2020

Mezonite

MUDr. Marika Piršelová

Človek je neustále vystavený pôsobeniu zemskej príťažlivosti, ktorej účinky sú s pribúdajúcim vekom čím ďalej viditeľné aj na tvári. Dochádza k ptóze mäkkých tkanív, ktorá je najzreteľnejšia na mandibulárnom profile. Je modifikovaný štyrmi „negatívnymi“ svalmi m. depressor labii, m. depressor anguli oris, m. mentalis a platyzma, ktoré sú zodpovedné za marionetové línie, nepravidelnú a ovisnutú kontúru sánky. Tradične sa takíto pacienti zverovali do rúk plastického chirurga a bol im vykonaný chirurgický facelifting. Dnes existuje alternatívne riešenie, ktorým je niťový lifting. Ide o menej invazívny postup liftingu, kontúrovanie a doslova zavesenie poklesnutých tkanív v oblasti tváre, krku a tela u pacientov, ktorí chcú dosiahnuť mierny až stredne omladzujúci účinok. Nite majú okrem liftingového efektu ešte ďalšie účinky – zlepšujú tonus, textúru a farbu pleti.

Kľúčové slová: ptóza tváre, revitalizácia, niťový lifting, mezonite, omladenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Meso threads

Human body is constantly exposed to the action of earth’s gravity, which effects are more visible on skin with increasing age. There is a soft tissue ptosis, which is most evident on the mandibular profile. It is modified by four „negative“ muscles m. depressor labii, m. depresor anguli oris, m. mentalis and platysma, which are responsible for the marionette lines, the irregular and drooping contour of the wishing-bone. Traditionally, patients were surgically facelifted by plastic surgeon. Today, there is an alternative solution, which is thread-lifting. It is a less invasive procedure for lifting, contouring and hanging sagging tissues in area of the face, neck and body of patients who want to achieve a mild to moderate rejuvenescent effect. In addition to the lifting effect, threads have other effects: they improve the tone, texture and color of the skin.

Keywords: facial ptosis, revitalizing, thread lift, meso-threading, facial rejuvenation