Dermatológia pre prax 1/2009

Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries

MUDr. Petra Mečiarová

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v januári 2008 sme skonštituovali pracovnú skupinu mladých dermatovenerológov v rámci Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Myšlienka vzniku takéhoto zoskupenia doteraz zlyhávala na pasivite mladých dermatovenerológov. V súčasnosti je situácia oveľa priaznivejšia, pretože na viacerých pracoviskách sú mladí dermatológovia ochotní aktívne participovať v rámci uvedeného projektu. Naším hlavným cieľom je organizácia stretnutí a kurzov pre mladých dermatológov, ako aj sekcií mladých dermatológov v rámci kongresov organizovaných Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou. Radi by sme motivovali mladých dermatológov k publikačnej, prednáškovej činnosti a k využívaniu možnosti zahraničných účelovo viazaných grantov na medzinárodné podujatia. Naším ďalším cieľom je v spolupráci s EADV organizovať výmenné pobyty medzi dermatovenerológmi európskych krajín a aktívne sa zúčastňovať na edukačnom programe vytvoreným EADV pre rezidentov s možnosťou získania vysoko kvalitných teoretických a praktických vedomostí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť