Dermatológia pre prax 2/2016

Med a hojenie rán

MUDr. Tomáš Kopal

Med predstavuje užitočnú možnosť liečby rán. Jeho účinok na ranu je pravdepodobne komplexný – pôsobí antisepticky aj protizápalovo. Celý rozsah a mechanizmus účinku nie je v súčasnosti úplne jasný a navyše, zloženie medu (a teda aj jeho účinok) závisí od geografických faktorov. Niektoré účinné medy sú komerčne dostupné a predstavujú alternatívu liečby pri problematických ranách. Výskum ukazuje, že med je možné použiť na liečbu drobných akútnych rán, ale aj na rany chronické. Dá sa použiť aj pri syndróme diabetickej nohy. Využitie medu vyžaduje zo strany terapeuta znalosť niektorých špecifických poznatkov o jeho zložení.

Kľúčové slová: med, liečba rán, chronické rany, diabetická noha

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Honey and wound healing

Honey represents a useful possibility of wound treatment. Its mode of action is probably of complex nature, it has an antimicrobial and anti-inflammatory properties. The whole spectrum of action is not known at present, furthermore its properties depend upon geographic factors. Several efficient honey preparations are available and represent an alternative choice of treatment in problematic wounds. Research has shown, that honey is applicable in small acute wounds as well as in large chronic wounds. It is useful in diabetic foot syndrome too. Use of honey requires some specific knowledge about its qualities and composition.

Keywords: honey, wound treatment, chronic wound, diabetic foot syndrome