Dermatológia pre prax 1/2011

Mastocytózy – komplexný pohľad na problematiku

MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Mastocytóza je heterogénnym ochorením, ktoré je charakterizované abnormálnym zmnožením mastocytov v koži alebo vnútorných orgánoch. Kožná forma mastocytózy, ktorá postihuje najčastejšie deti, je benígnym ochorením. Systémová a progresívna forma ochorenia je u detí zriedkavá. Včasná diagnostika ochorenia je dôležitá. V článku je diskutovaná problematika diagnostiky, etiopatogenézy,preventívnych opatrení pre lekárov, ktorí majú v starostlivosti pacienta s mastocytózou.

Kľúčové slová: mastocytóza, etiopatogenéza, klasifikácia, diferenciálna diagnostika, prevencia, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mastocytosis – a comprehensive view of issues

Mastocytosis is a heterogeneous disease characterized by an abnormal accumulation of mast cells in the skin or internal organs. Most pediatric patients suffer from cutaneous mastocytosis – a benign form of disease. Systemic and progressive mastocytosis is rare in children. In most cases of mastocytosis early checkups are necessary. This article discusses early diagnosis, etiopathogenesis, classifications, preventive recommendations and therapy for physicians involved in the care of patients with mastocytosis.

Keywords: mastocytosis, etiopathogenesis, classifications, differential diagnosis, prevention, therapy