Dermatológia pre prax 1/2016

Lymfedém

MUDr. Tomáš Kopal

Lymfedém je chronické ochorenie lymfatického systému s progredujúcim charakterom. Vedie k vážnemu narušeniu kvality života pacienta. Včasným stanovením diagnózy a správnou liečbou možno progresiu ochorenia zastaviť alebo aspoň veľmi spomaliť a možno sa vyhnúť neskorým závažným komplikáciám. Tým možno okrem zlepšenia života pacienta znížiť náklady na invaliditu pacientov a liečbu následkov ochorenia.

Kľúčové slová: lymfedém, terapia, diagnostika, kompresívna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lymphoedema

Lymphoedema is a chronic, progressive disorder of lymphatic system. It can considerably disturb patient´s quality of life. Early diagnosis and proper treatment can stop or improve the progress of the disease, as well as it can help to avoid the complications thus improving the quality of life of patients and reducing the social costs and cost of treatment of later complications.

Keywords: lymphoedema, therapy, diagnostics, compressive treatment