Dermatológia pre prax 2/2017

Lupus erythematodes cutaneous subacutus u pacientky so syndrómom SHARP – kazuistika

MUDr. Barbora Gulánová, MUDr. Martina Part, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD, MHA

Úvod: Subakútny kožný lupus sa typicky prejavuje anulárnymi erytematóznymi ostro ohraničenými vyvýšenými ložiskami v usporiadaní v tvare ihličnatého stromu. Celkové príznaky zahŕňajú únavu, malátnosť, bolesti kĺbov, subfebrílie. Typicky postihuje ženy v strednom veku. Predisponujúcim faktorom je slnečné žiarenie. Ochorenie môže byť indukované liekmi ako napríklad: blokátory kalciového kanála, ACE inhibítory, statíny, terbinafin, inhibítory protónovej pumpy. Prípad: Autori popisujú prípad 45-ročnej ženy. Bola prijatá na Dermatovenerologickú kliniku LF UK a UNB s anulárnymi erytematóznymi ložiskami na chrbte v distribúcii „ihličnatého stromu“. Diagnóza znela subakútny kožný lupus erythematodes. Záver: Omeprazol je inhibítor protónovej pumpy používaný na obmedzenie tvorby žalúdočnej kyseliny. Je predpisovaný pomerne často aj ako adjuvantná liečba popri kortikosteroidnej medikácii. V literatúre sú popisované viaceré vedľajšie účinky omeprazolu, reakcie podobné lupusu sú však zriedkavé.

Kľúčové slová: subakútny kožný lupus erythematosus, liekmi indukovaný lupus erythematosus, inhibítory protónovej pumpy, omeprazol, SHARP syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Subacute cutaneous lupus erythematodes in a patient with SHARP syndrome – case report

Purpose: Subacute cutaneous lupus is typically associated with annular erythematous plaques on the skin. The “christmas tree” pattern of skin lesions is characterized. Subacute lupus can by induced by numerous drugs, such as calcium channel blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, statins, terbinafine, including proton pump inhibitors. Case report: Authors refer a case of a patient with SHARP syndroma, who developed anular skin lesions two months after being treated by omeprazole due to gastric problems. Conclusion: Omeprazole is the proton pump inhibitor used for blocking of gastric acid. It is very often prescribed as an adjuvant therapy during corticosteroid medication. Various side effects of omeprazole are referred, but lupus-like reactions are very rare.

Keywords: subacute cutaneous lupus erythematosus, drug induced lupus erythematosus, proton pump inhibitors (PPI), omeprazole, SHARP syndrome, mixed connective tissue disease, overlap connective tissue disease