Dermatológia pre prax 4/2009

Lupénka

MUDr. Helena Drozenová

Lupénka (psoriáza) je jedna z nejčastějších kožních dermatóz. Jedná se o chronické zánětlivé kožní onemocnění postihující 2–3 % středoevropské populace. V České republice trpí psoriázou zhruba 200–300 tisíc obyvatel, z čehož cca 10 % nemocných je postiženo velmi těžkými formami. Choroba nepatří k život ohrožujícím stavům, avšak má nesporně výrazný vliv na fyzické, sociální a psychické aspekty života. Dle současného hodnocení jsou pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou řazeni na 2. místo v žebříčku negativního dopadu na kvalitu života hned za depresí a jejich postižení je srovnatelné s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní artritida, malignity, choroby srdce).

Kľúčové slová: psoriáza, historie psoriázy, klinický obraz, terapie psoriázy, biologická terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis

Psoriasis is one of the most common skin dermatoses. This chronic inflammatory skin condition affects 2–3 percent of the central European population. In the Czech Republic, roughly 200–300,000 people are affected; of these, approximately 10 percent suffer from very severe forms of the disease. Although psoriasis is not a life-threatening condition, it has a significant impact on physical, social, and mental aspects of life. Currently, moderate to severe psoriasis ranks second only to depression in the survey of negative impact on quality of life and the degree of disability is similar to that in other serious conditions (rheumatoid arthritis, malignancies, heart diseases).

Keywords: psoriasis, history of psoriasis, clinical presentation, psoriasis therapy, biological therapy