Dermatológia pre prax 1/2014

Lokálna liečba psoriázy

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Lokálna liečba je základný, prvolíniový prvok manažmentu psoriatika. Článok ponúka stručný prehľad súčasného portfólia lokálnych antipsoriatických liekov, vynímajúc voľnopredajné prípravky. Dôraz sa kladie na nové molekuly, prípadne novšie galenické formy tradičných molekúl.

Kľúčové slová: psoriáza, lokálna liečba, kortikoidy, vitamín D3, tazarotén, ditranol, pix, urea, kyselina salicylová, kyselina mliečna.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Topical psoriasis therapy

Topical therapy is essential, first-line keypoint of the management of psoriatics. This paper present a concise review of current armamentarium of topical antipsoriatic drugs, except free-sale products. New molecules and new galenic forms of traditional molecules, respectively, are accentuated.

Keywords: psoriasis, topical therapy, corticosteroids, vitamine D3, tazarotene, dithranol, coal tar, urea, salicylic acid, lactic acid.