Dermatológia pre prax 4/2010

Liečba rán metódou riadeného podtlaku

MUDr. Tomáš Kopal

Liečba riadeným podtlakom predstavuje dôležitý postup pri liečbe problematických rán. Denne je ošetrených touto metódou v celom svete niekoľko tisíc pacientov. Podľa súčasných skúseností je metóda vhodná pri liečbe akútnych, ale aj chronických rán (syndrómu diabetickej nohy, dekubitoch, novšie pri venóznom vrede). Aplikácii tejto metódy musí predchádzať debridement, nemusí však byť nevyhnutne chirurgický. Liečba umožňuje hojenie komplikovaných a doteraz zle riešiteľných rán. Môže prestavovať konzervatívne východisko v prípade rán, ktoré bolo v minulosti možné riešiť len chirurgicky. Mechanizmus účinku liečby nie je celkom jasný a v tomto smere bude potrebný ďalší výskum.

Kľúčové slová: liečba riadeným podtlakom, dekubitálny vred, diabetická noha, žilový vred

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Negative pressure wound therapy

Negative pressure wound therapy is an important approach to treatment of troublesome wounds. There are daily several thousands of treated patients every day worldwide. According to present experience, this is the ideal method for treatment of acute as well as chronic wounds (diabetic, venous and decubital ulcers). Debridement, which has to preceed negative pressure therapy, does not necessarily be of surgical way and the therapy enables healing of even problematic wounds. It may be a conservative solution of wounds, so far treatable only in surgical way. So far it is not completely clear how the system works and further research is needed.

Keywords: negative pressure wound therapy, decubital ulcer, diabetic ulcer, venous ulcer