Dermatológia pre prax 2/2017

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Kľúčové slová: sluneční záření, fotodermatózy, fototypy kůže, fotoprotekce, dětské letní dermatózy, maligní melanom u dětí

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Summertime and children’s skin from the perspective of a general practitioner

The article deals with summertime in relation to children, describing the effect of sunlight on the children’s skin, presenting some summertime dermatitides encountered by the general practitioner as well as some pathological conditions associated with sun exposure (photodermatitis), and briefly discussing the issue of paediatric malignant melanoma. Also included is practical advice on skin photoprotection and an overview of some protective agents suitable for children.

Keywords: sunlight, photodermatitis, skin phototypes, photoprotection, paediatric summertime dermatitis, malignant melanoma in children.