Dermatológia pre prax 3/2010

Léčba aktinické keratózy

MUDr. Marie Selerová, Ph.D.

Kazuistické sdělení popisuje léčbu aktinických keratóz pomocí Aldara krému u 69letého muže.

Kľúčové slová: aktinická keratóza, Aldara krém, klinická remise

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of actinic keratoses

A case report describes the treatment of actinic keratoses using Aldara cream in a 69-year-old man.

Keywords: actinic keratosis, Aldara cream, clinical remission