Dermatológia pre prax 1/2010

Laserová depilace

MUDr. Kateřina Klauzová

Nežádoucí ochlupení je jedním z nejčastějších kosmetických problémů. Existuje řada dočasných metod odstranění takového ochlupení nebo alespoň snížení jeho viditelnosti, jako je holení, bělení, vytrhávání (pinzetou, epilačními strojky, voskem) a chemická depilace. Z dalších metod je to elektrolýza, která má po opakovaném provádění potenciál k trvalému omezení růstu chloupků. K výkonu se používá elektrická pinzeta nebo jehla. Nevýhodou je bolestivost procedury a zdlouhavost. Není proto vhodná pro použití na velké plochy. Rizikem je možnost vzniku drobných jizev, zejména při použití depilační elektrické jehly. V současnosti se využívá zejména různých laserů a zdrojů světelného záření, které ovlivňují vlasový folikul (1). Jde o metody rychlé, je možno ošetření velkých ploch těla a mají potenciál k dlouhotrvajícímu až permanentnímu omezení růstu chlupů s minimálními riziky poškození kůže. Tento článek se zabývá vědeckými podklady redukce růstu chloupků a popisuje jednotlivé možnosti ovlivnění lasery.

Kľúčové slová: depilace, laser, vlas, folikul, anagen, telogen, katagen, hypertrichóza, hirsutmizmus, intenzivní pulzní světlo, fotodynamická terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laser hair removal

Unwanted hair is a major cosmetic problem. Many temporary hair removal or cosmetic cover-up exist, including shaving, bleaching, tweezing, wax epilation and chemical depilation. Only electrolysis by needle or tweezer has offered the potencial for permanent hair removal. But the technique is tedious and impractical for the treatment of large number of hair. Electrolysis by needle can produce the skin scars. Recently, a number of lasers and other light sources have been developed specifically to targred hair follicles (1). These devices offer the potential for rapid treatment of large areas and long-lasting hair removal with minimal risk of skin side efects. This article will discuss the scientific background of laser hair removal and describe the technique of laser removal.

Keywords: depilation, laser, hair, follicle, anagen, telogen, catagen, hypertrichosis, hirsutism, intensive pulse light, photodynamic therapy