Dermatológia pre prax 1/2022

Kožní změny u novorozenců

MUDr. Jana Kopuletá, MUDr. Blanka Pinková, MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Kůže novorozence je pro svou stavbu a omezenou funkčnost oproti kůži dospělého jedince výrazně náchylnější k fyzikálnímu poškození, transepidermální ztrátě vody, rozvoji infekce či poruše termoregulace. Z těchto důvodů dochází u velkého procenta novorozenců ke vzniku přechodných, tzv. novorozeneckých kožních změn, se kterými se ve svých ordinacích často setkávají pediatři a dermatologové. Autoři v tomto článku popisují klinický obraz přechodných kožních změn u novorozenců, vyjadřují se i k terapii. Přechodné dermatózy je nutno odlišit od závažnějších infekčních onemocnění nebo genodermatóz.

Kľúčové slová: novorozenec, akrocyanóza, cutis marmorata, harlekýnská změna barvy, naevus simplex, mongolská skvrna, erythema toxicum neonatorum, tranzientní novorozenecká pustulózní melanóza, miliaria, milia, infantilní akropustulóza, eosinofilní pustulární folikulitida, hyperplázie mazových žláz, sukční puchýře, acne neonatorum, benigní novorozenecká cefalická pustulóza

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Skin conditions in newborns

The skin of newborn is due to its structure and limited functionality significantly more susceptible to physical damage, transepidermal water loss, infection and thermoregulatory dysregulation. Many newborns suffer from neonatal skin changes, which are frequent problems in pediatrician´s or dermatologist´s offices. In this article, the authors focuse on common skin changes, describes clinical features and therapy. There is also mentioned the importance of differentiating transient skin changes from more serious infectious diseases or genodermatosis.

Keywords: newborn, acrocyanosis, cutis marmorata, harleguin color change, naevus simplex, mongolian spot, erythema toxicum neonatorum, transient neonatal pustular melanosis, miliaria, milia, acropustulosis of infancy, eosinophilic pustular follicullitis, sebaceous glands hyperplasia, sucking blisters, acneneonatorum, benign neonatal cephalic pustulosis