Dermatológia pre prax 4/2017

Kožné prejavy HCV infekcie

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.,, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.

Vírusová hepatitída C postihuje celosvetovo milióny ľudí. Koža je jedným z najvýznamnejších orgánov, kde sa manifestujú jej extrahepatálne prejavy. Nová bezinterferónová liečba nám umožňuje liečbu bez nežiaducich kožných komplikácií. V práci prezentujeme najčastej-šie kožné prejavy súvisiace s vírusovou infekciou, ako je lichen planus, porphyria cutanea tarda, zmiešaná kryoglobulinémia. Rovnakochceme upozorniť na možné asociácie HCV infekcie a iných kožných ochorení, ako sú imunologicky mediované dermatózy a pruritus.

Kľúčové slová: vírusová hepatitída C, kožné komplikácie, HCV infekcia

Skin manifestation of HCV infection

Hepatitis C virus affects millions of people worldwide. Skin is one of the most affected organ. New interferon free treatment is possibility to reduce skin adverse events. We review the most common dermatologic skin manifestation like lichen planus, porphyria cutaneatarda, mixed cryoglobulinemia. Newerless we would like to emphasize association between HCV infection and others immunologicallymediated dermatosis and pruritus.

Keywords: hepatitis C virus, skin adverse events, HCV infection