Dermatológia pre prax 1/2021

Kožné manifestácie COVID-19

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Petra Fedorcová, MUDr. Michaela Kanianska

Vírusové exantémy sú dermatológom známe. Pandémia spôsobená koronavírusom (SARS-CoV-2) s miliónmi infikovaných pacientov postupne odhaľuje široké spektrum pľúcnych i mimopľúcnych manifestácií. Dermatologické manifestácie možno rozdeliť do 6 skupín: urtikariálne prejavy, konfluujúci erytemato-makulo-papulo-morbiliformný exantém, papulovezikulózny exantém, akrálny exantém charakteru pseudoomrzliny, livedo a purpura/vaskulitída. Článok sumarizuje aktuálne poznatky týkajúce sa incidencie, morfológie a vzťahu exantémov k priebehu a závažnosti infekcie COVID-19.

Kľúčové slová: COVID-19, vírusové exantémy, koža, infekcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin manifestations COVID-19

Viral rashes are well-known group in dermatology. Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) pandemy affecting milions people revealed large spectrum pulmonal and extrapulmonal symptoms. Dermatologic manifestations could be divided into 6 groups: urticarial rash, confluent erythematous / maculopapular / morbilliform rash, papulovesicular exanthem, chilblainlike acral pattern, livedo reticularis / racemosa-like pattern and purpuric “vasculitic” pattern. Paper sumarize current knowledges with respect to incidence, clinical picture a relationship of rashes to the course and severity of COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, viral rash, skin, infection