Dermatológia pre prax 3/2008

KOPŘIVKY VYVOLANÉ NEIMUNOLOGICKÝMI MECHANIZMY

doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Kopřivky vyvolané neimunologickými mechanizmy (intoleranční, nealergická přecitlivělost) mají akutně intermitentní nebo chronicky recidivující průběh. V patogenezi se uplatňuje účinek vazoaktivních biogenních aminů, histaminoliberátory nebo genetická porucha metabolizmu kyseliny arachidonové. V etiologii především potravinová aditiva (konzervační látky a potravinářská barviva), kyselina acetylsalicylová a nesteroidní antiflogistika. V článku je uveden přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostických postupů a léčby.

Kľúčové slová: intoleranční kopřivky, nealergická přecitlivělost, etiopatogeneze, klinický obraz, vyšetření, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

URTICARIAS INDUCED BY NONIMMUNOLOGICAL MECHANISMS

Urticarias induced by nonimmunological mechanisms (intolerance, nonallergic hypersensitivity) display either acutely intermittent or chronically recurrent course. The pathogenesis involves the effect of vasoactive biogenic amines, histamine liberators, or a genetic disorder of arachidonic acid metabolism. The aetiology primarily includes food additives (preservatives and food colours), acetylsalicylic acid, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The article provides an overview of the aetiopathogenetic factors, clinical picture, diagnostic procedures, and treatment.

Keywords: intolerance urticarias, nonallergic hypersensitivity, aetiopathogenesis, clinical picture, investigation, treatment.