Dermatológia pre prax 3-4/2007

KONTAKTNÍ PŘECITLIVĚLOST NA LÉČIVA PRO ZEVNÍ APLIKACI

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Obsahové součásti zevně aplikovaných léčiv mohou vyvolat kontaktní přecitlivělost. Jako alergeny se mohou uplatnit látky účinné i pomocné. Z látek účinných mohou vyvolat kontaktní senzibilizaci sulfonamidy, lokální anestetika, antibiotika, antimykotika, nesteroidní antiflogistika a kortikosteroidy, z látek pomocných látky konzervační, antioxidační, emulgační a další. V současné době je nejvíce aktuální senzibilizace na neomycin, ketoprofen a kortikosteroidy.

Kľúčové slová: léky pro zevní aplikaci, kontaktní přecitlivělost, látky účinné, látky pomocné

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONTACT HYPERSENSITIVITY TO MEDICATIONS AFTER EXTERNAL USE

Components of externally used medications may cause contact hypersensitivity. Both active and supportive components may become allergens. Sulphonamides, local anesthetics, antibiotics, antimycotic medications, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and corticosteroids as active substances, and preserving, antioxidant, and emulsifying agents as supportive substances may all trigger contact sensibilization. Currently sensibilization to neomycin, ketoprophen and corticosteroids is the most important.

Keywords: medications for external use, contact hypersensitivity, active substances, supportive substances