Dermatológia pre prax 1/2008

KONTAKTNÍ KOPŘIVKY

doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Kontaktní kopřivka patří mezi krátkodobé akutní kopřivky. Je charakterizována tvorbou pomfů, erytému a svěděním v místě styku kůže s vyvolávající příčinou. Patogenetický mechanizmus vzniku kontaktní kopřivky může být imunologický, zprostředkovaný IgE protilátkami, nebo neimunologický. Většinou kožní projevy rychle odeznívají, jen vzácně může dojít ke generalizaci kopřivky provázené celkovými příznaky i anafylaktickým šokem. V článku je uveden podrobný přehled příčin kontaktní kopřivky, klinický obraz, diagnostické postupy vedoucí k objasnění vyvolávající příčiny a léčba.

Kľúčové slová: kontaktní kopřivka, etiopatogeneze, klinický obraz, vyšetření, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONTACT URTICARIA

Contact urticaria belongs amongst short-term acute urticaria. It is characterized by formations of hives, erythema and itching of skin in contact with a trigger. The pathogenetic mechanism of contact hives may be immunologic, mediated by IgE antibodies, or non-immunologic. Usually most of skin manifestations disappear quickly. Seldom manifestation can be generalized with constitutional symptoms and even an anaphylactic shock. The article discusses causes of contact urticaria, clinical picture, diagnostic algorhytms leading to clarification of the cause and treatment.

Keywords: contact urticaria, etiopathogenesis, clinical picture, examination, treatment.