Dermatológia pre prax 2/2009

Kontaktní ekzém vyvolaný textiliemi

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Příčinou kontaktního ekzému vyvolaného textiliemi byly zvláště v předchozích letech močovinoformaldehydové a melaminformaldehydové pryskyřice používané k nemačkavé úpravě. K senzibilizaci vedl z nich uvolňovaný formaldehyd nebo celá molekula pryskyřice. V současné době jsou používány k nemačkavé úpravě nejčastěji cyklické deriváty močoviny, k senzibilizaci vedou zřídka, formaldehyd uvolňují v menším množství. Z textilních barviv senzibilizují nejčastěji azobarviva. Pacient může být současně senzibilizován na některou z paraaminosloučenin. V rámci skupinové přecitlivělosti může naopak pacient senzibilizovaný na některou z paraaminosloučenin reagovat kontaktní alergickou reakcí na textilie barvené azobarvivy.

Kľúčové slová: kontaktní ekzém, textilní barviva, azobarviva, plastické hmoty, močovinoformaldehydové pryskyřice, melaminformaldehydové pryskyřice, cyklické deriváty močoviny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contact eczema caused by textiles

Previously, textile-related contact eczema was mainly caused by urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde resins used for crease-resistant finishing. Sensitization resulted from the formaldehyde released or from the entire resin molecule. Currently, cyclic urea derivatives are used for crease-resistant finishing, which rarely cause sensitization and release formaldehyde in smaller quantities. Among textile dyes, the most common sensitizers are azo dyes. A patient may be concomitantly sensitized to some of the para-amino compounds. In the case of group hypersensitivity, a patient sensitized to some of the para-amino compounds may respond by a contact allergic reaction to azo dyed textiles.

Keywords: contact eczema, textile dyes, azo dyes, plastic materials, urea-formaldehyde resins, melamine-formaldehyde resins, cyclic urea derivatives