Dermatológia pre prax 4/2009

Kompresivní terapie u chronického žilního onemocnění

MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.

U onemocnění žilního a mízního systému dolních i horních končetin patří kompresivní léčba k základním léčebným opatřením. Jejím úkolem je kompenzace funkce cévního řečiště. Význam zevní komprese je stále ještě ze strany lékařů i pacientů nedoceňován, přesto, že se jedná o metodu velmi účinnou, jednoduchou i ekonomicky dostupnou. Článek podává přehled o účinných kompresivních systémech při léčbě chronické žilní choroby.

Kľúčové slová: chronická žilní choroba, ulcus cruris venosum, kompresivní terapie, bandáže, kompresivní punčochy

stiahnuť celý článok v pdf

Compression therapy in chronic venous disease

Compression therapy is one of the basic therapeutic measures in venous and lymphatic diseases of the upper and lower limbs. Its purpose is to compensate the function of the vascular bed. The significance of external compression is still underrated by both physicians and patients, although this method is very effective, simple as well as economically available. The paper reviews effective compression systems in treating chronic venous disease.

Keywords: chronic venous disease, venous leg ulcer, compression therapy, bandages, compression stockings