Dermatológia pre prax 3/2009

Kompresívna liečba vredov predkolenia žilového pôvodu

MUDr. Tomáš Kopal

Kompresia predstavuje štandardný postup pri liečbe defektu predkolenia venózneho a zmiešaného pôvodu. Tradičnú a stále aktuálnu formu kompresie prestavuje zinkoglejový obväz. Štandardným postupom je krátkoťažná bandáž. Modernou alternatívou sú viacvrstvové kompresívne systémy. Z hľadiska ceny, jednoduchosti aplikácie a účinnosti sa javia ako ideálne pančuchové kompresívne systémy, posúdenie ich využitia bude však vyžadovať ďalší výskum.

Kľúčové slová: kompresívna terapia, zinkoglejový obväz, krátkoťažná bandáž, viacvrstvové kompresívne systémy, pančuchové kompresívne systémy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compression therapy of venous lower leg ulcers

Compression is a standard approach to venous and even arterio-venous lower leg ulcer therapy. The most traditional and still topical method is a zinc paste bandage, the short stretch bandage is a standard treatment. Multi-layer compression systems are the modern way of compression. As for cost-benefit ratio, the compression stocking systems seem to be the most valuable possibility, but further research needs to be performed.

Keywords: compression therapy, zinc paste bandage, short stretch bandage, multi-layer compression systems, compression stocking systems