Dermatológia pre prax 2/2010

Klinický obraz akné

MUDr. Eva Rasochová

Akné postihuje pilosebaceózne jednotky najmä na tvári, chrbte a hrudníku, niekedy prechádza až na sakrálnu oblasť. Lézie akné sú polymorfické. Primárnou léziou je komedón – mikrokomedón, uzatvorený alebo otvorený. Ďalšie lézie sú papuly, pustuly, noduly, cysty. V závislosti od typu a množstva lézií rozlišujeme niekoľko klinických foriem akné. Klinické varianty zahrňujú aj zriedkavejšie formy ako je acne conglobata alebo acne fulminans. Tvorba jaziev po akné je závislá na individuálnej odpovedi kože na jej poškodenie. Poznáme dva typy jaziev: so zvýšenou tvorbou tkaniva alebo jeho stratou. Akné má niekoľko klinických foriem v závislosti od stupňa postihnutia, ale aj typu prítomných lézií.

Kľúčové slová: akné, komedón, papula, pustula, cysta, jazva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical picture of acne

Acne is affecting the pilosebaceous units particularly on the face, back and chest, occasionally even in sacral areas. The lesions of acne are polymorphic. The primary lesion is comedo – microcomedo, whitehead or blackhead. The other lesions are papules, pustules, nodules, cysts. Depending on the type and number of the lesions there are more clinical forms of acne. The clinical variants of acne include also the rarer forms of acne such as acne conglobata or acne fulminans. The scarring in acne depends upon individual’s response to the injury of the skin. There are two types of scars: with increased tissue formation or with loss of tissue. Acne constitutes a spectrum of clinical forms not just in its severity but also in the type of present lesions.

Keywords: acne, comedo, papule, pustule, cyst, scar