Dermatológia pre prax 4/2019

Inhibícia interleukínu 23 – posun v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy

MUDr. Tatiana Péčová, PhD.

Mechanizmus inhibície interleukínu 23 (IL-23) predstavuje inovatívny terapeutický cieľ v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy. IL-23 je kľúčový cytokín v procese diferenciácie Th17 lymfocytov a produkcii prozápalových cytokínov vedúcich k rozvoju psoriázy. Prostredníctvom jeho inhibície dochádza k inhibícii prozápalovej dráhy IL-23/Th17 bez ovplyvnenia osi IL-12/Th1 s minimálnym významom pri psoriáze. Dráha IL-23/Th17 je pokladaná za kľúčovú zložku v patogenéze nielen psoriázy, ale aj iných imunologicky mediovaných ochorení.

Kľúčové slová: interleukín 23, psoriáza, guselkumab, risankizumab

Inhibition of interleukin 23 – in the treatment of chronic plaque psoriasis

Interleukin 23 (IL-23) inhibition is novel therapeutic approach in the treatment of chronic plaque psoriasis. IL-23 is a key cytokine in the differentiation of Th17 lymphocytes and production of proinflammatory cytokines leading to the onset of psoriasis. Through its inhibition proinflammatory pathway IL-23/Th17 is inhibited, without influencing IL-12/Th1 pathway with minimal involvement in psoriasis pathogenesis. Pathway IL-23/Th17 is considered as key inflammatory pathway in pathogenesis of not only psoriasis, but also other immunologically mediated diseases.

Keywords: interleukin 23, psoriasis, guselkumab, risankizumab