Dermatológia pre prax 1/2008

INFEKČNÉ PARVOVÍRUSOVÉ EXANTÉMY DETÍ

MUDr. Klára Martinásková

Parvovírusové infekčné exantémy nie sú u detí raritné. V klinickej praxi sa však na takýto pôvod exantémov vo väčšine prípadov nemyslí.Ochorenia sa potom mylne klasifikujú ako toxoalergické liekové exantémy, ktoré najčastejšie vznikli po užívaní antibiotík. Parvovírusovej etiológie sú okrem parvovírusového infekčného exantému aj erythema infectiosum a „gloves and socks syndrome“. V poslednom období sa na vzniku vírusových infekčných exantémov detí ako etiopatogenetické agens podieľajú súčasne viaceré vírusy, čo celý problém ešte viac dramatizuje a komplikuje po diagnostickej aj terapeutickej stránke.

Kľúčové slová: infekčné vírusové exantémy, parvovírusy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFECTIOUS PARVOVIRAL EXANTHEMAS IN CHILDREN

Parvoviral infectious exanthemas aren´t rare in children, however, this origin of exanthemas is not in clinical practice thought of in the most of cases. Diseases are then mistakenly classified as toxoallergic drug exanthemas. Usually antibiotics are mostly suspected to cause drug-induced cutaneous reactions. Except from the parvoviral infectious exanthema also erythema infectiosum and „gloves and socks syndrome“ have parvoviral etiology. In the recent time there are participating as the etiopathogenetic agents on the pathogenesis of the viral infectious exanthemas simultaneously more viruses, what complicates the whole problem from diagnostic and therapeutic point of view as well.

Keywords: infectious viral exanthemas, parvoviruses.