Dermatológia pre prax 1/2007

INDIKACE K IMUNOLOGICKÉMU A ALERGOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ U KOŽNÍCH CHOROB

doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Článek uvádí přehled imunologického a alergologického vyšetření, které slouží k etiopatogenetické diagnostice v dermatologii. Tato vyšetření by měla být prováděna vždy cíleně na základě podrobné anamnézy, klinického obrazu kožních projevů a základních laboratorních vyšetření sedimentace, krevního obrazu a vybraných biochemických vyšetření. V rámci diferenciální diagnostiky chronických kopřivek jsou uvedeny také fyzikální kožní testy.

Kľúčové slová: imunologické vyšetření, alergologické vyšetření, kožní choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INDICATIONS FOR IMMUNOLOGICAL AND ALLERGOLOGICAL EXAMINATION IN CASES OF SKIN DISEASE

The article describes a survey of immunological and allergological examinations, which assist in etiopathogenetic diagnosis in dermatology. These examinations should always be carried out specifically based on detailed case history, clinical picture of skin symptoms and basic laboratory tests: sedimentation of blood, complete blood count and selected biochemical tests. Physical skin tests are also introduced within the framework of a differential diagnosis of chronic urticarias.

Keywords: immunological examination, allergological examination, skin diseases.